Meracie transformatory

 • vysokonapäťové olejové do Um 765 kV (prúdové, napäťové, indukčné, napäťové kapacitné, kombinované)
 • SF6 izolované plynom pre inštaláciu v GIS na 145 kV (prúdové a napäťové)
 • strednonapäťové (až 40,5 kV Um): olejové (prúdové, napäťové); aralditné (prúdové, napäťové)
 • aralditné nízkeho napätia do 1 kV
 • špeciálne (testovacie transformátory, napäťové a prúdové transformátory so špeciálnymi požiadavkami)

Vysokonapäťové meracie transformátory

Izolované papierom s impregovanim olejom

 • AGU – Prúdové transformátory – pre Um do 800 kV,
 • VPU – Induktívne napäťové transformátory – pre Um do 550 kV,
 • VCU – Kapacitné napäťové transformátory – pre Um do 800 kV,
 • VAU – Kombinované meracie transformátory – pre Um do 550 kV.

Vysokonapäťové meracie transformátory pre plynom izolované spínacie prístroje(GIS)

 • ATS trojfázovy prúdovy transformátor,
 • 3VH trojfázovy napäťovy transformátor.

Strednenapäťové meracie transformátory

Meracie transformátory pre siete stredného napätia (napäťová hľadina 3,6 do 52 kV) rozdeľujeme do dvoch skupín v závislosti od typu hlavnej izolácie:

 • Izolované epoxidom,
 • Izolované papierom s impregovanim olejom.

Sú tri druhy strednenapäťovych meracich transformátorov:

 • Prúdové transformátory,
 • Induktívne napäťové transformátory,
 • Trojfázové kombinované transformátory.

Nízkonapäťové epoxidne prúdove transformátory napäťovej hľadiny do 0,72 k

 • ANB-0,72 násuvny prúdovy transormátor s otvorom pre primárny vodič,
 • ATB-0,72 násuvny prúdovy transformátor s primárnim vinutím,
 • ANA-0,72 kábelovy nerozoberateľny prúdovy transformátor,
 • ASN-0,72 kábelovy rozoberateľny prúdovy transformátor.

Špeciálne transformátory

 • Transformátory špeciálnych požiadaviek – prúdové a napäťové – menovité napätie do 500/3 kV,
 • Vysokonapäťové skúšobne transformátory pre menovité sekundárne napätia od 30 do 750 kV,
 • Zdroje prúdu – do 1000A, do 5000A, do 10000A a cez 10000A.