Elektroinštalácie

Spoločnosť ACROSUN sa zaoberá aj menšími zákazníkmi a dodáva na kľuč.

- Hybridné FVE, od návrhu systému, projektovej dokumentácie, samotnej realizácie, revízie a uvedenie do prevádzky

- Návrh a výrobou rozvádzačov NN

- Elektroinštaláciu pre Váš rodinný dom. Od projektu NN prípojky po samotný návrh rozvodov NN, vrátane bleskozvodov, slaboprúdových rozvodov (EZS, UTO, počítačové siete)  a samotnej realizácie Vám dodáme všetko na kľúč k Vašej spokojnosti. V spojení s hybridným systémom FVE na streche Vášho rodinného domu, alebo priemyselného objektu Vám ušetríme peniaze.

- Revízie na elektrických inštaláciách VN a NN