Bioplynové stanice

Súčasná energetická situácia vo svete sa vyznačuje vysokým dopytom po energiách a s tým súvisiacim silným nárastom cien. Tento stav môže byť rozhodujúcim momentom pre investorov, ktorí chcú na tejto situácii profitovať a využiť čo najviac investičných stimulov pri realizácii a prevádzkovaní technologických zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov. Poľnohospodárstvo je bezpochyby odvetvím, ktoré má pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov najväčšie možnosti a predpoklady. Jedným z týchto veľmi perspektívnych obnoviteľných zdrojov je bioplyn.

Spoločnosť Acrosun s.r.o. má veľké skúsenosti s výrobou zelenej energie a dokáže vám pomôcť ako s počiatočnou konzultáciou technológie, tak aj s konečnou dodávkou a sprevádzkovaním energetickej časti projektu.