VN rozvádzače SAREL SYStem6

Modulárny VN rozvádzač typ SYStem6 sa skladá zo štandardizovaných polí v kovovom krytí, chránených proti vnútornému oblúku pomocou izolácie plynom SF6. Komplexné konfigurácie VN rozvodov môžu byť realizované pomocou štandardných polí.

Každé pole a okruh je vybavený potrebným mechanickým zabezpečením a schémou zapojenia tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť obsluhy.

Základné elektrické vlastnosti

Menovité napätie kV 12 17,5 24 36
Menovité krátkodobé striedavé výdržné napätie Ud (50Hz/1min) kV 28 38 50 70
Menovité výdržné napätie pri atmosférickom impulze Up kV 75 95 125 170
Menovitá frekvencia fr Hz 50 / 60
Menovitý prúd hlavnej prípojnice Ir A 1000
Menovitý prúd odbočiek Ir A 630 / 1000 400 / 630 / 1000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd Ik kA 16-1 s
20-3 s
25-1 s
16-1 s
20-3 s
25-2 s
Menovitý dynamický výdržný prúd Ip kA 40
50
62,5
40 / 50
Odolnosť proti vnútornému oblúku kA 16-1s
Krytie vnútorné / vonkajšie IP 2X-3X

Stiahnuť – uložiť