Olejové

Distribučné transformátory Končar sú určené pre menovité hodnoty od 50 do 2500 kVA a maximálne prevádzkové napätie do 36 kV. Trojfázové olejové transformátory s prirodzeným chladením (ONAN) sú vhodné pre vnútorné aj vonkajšie inštalácie. Transformátory sú vyrábané podľa noriem, navrhnuté na požiadavky nepretržitej prevádzky pri prirodzenom chladení vzduchom pre inštalácie do výšky až 1000 m n.m.

JADRO VINUTIA MONTÁŽ AKTIVNYCH
ČASTÍ A SUŠENIE
TESTOVANIE
Jadro distribučných transformátorov je vyrobené z vysoko kvalitných a magneticky orientovaných oceľových plechov valcovaných za studena. Jadro a plechy sú rezané pozdĺžne a priečne automatickou linkou. Vinutia nízkeho napätia sú vyrábané z obdĺžnikového elektrolytického Cu / Al drôtu alebo Cu / Al plechu a sú navíjané spolu s tkaninovou izoláciou. Vinutia vysokého napätia sú vyrobené z obdĺžnikového vodiča alebo drôtu kruhového prierezu. Aktívna časť distribučného transformátora je spojená s hornou a dolnou podpornou časťou krytu. Sušenie a vákuovanie prebieha v špeciálnej peci, kde vinutia sú elektricky vykurované s nízkou frekvenciou prúdu. Pred dodaním sú všetky transformátory skúšané podľa normy IEC 60076, prípadne ďalšie potrebné normy podľa priania zákazníka.

Technická data

Distribučné transformátory Končar – štandardné straty

Trojfázové olejové transformátory – typ: 5TBN / ED – rozmery

Typové označenie Menovitý výkon Straty
naprázdno
Straty
nakrátko
Napätie
nakrátko
Lpa Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)
kVA P0 Pk % dB Dĺžka Šírka Výška Rozchod
kolies
Oleja Celková
5TBNp 50-24 / ED 50 190 1 350 4 55 780 660 1 200 520 375 95
5TBNp 100-24 / ED 100 320 2 150 4 59 795 660 1 300 520 535 130
5TBNp 160-24 / ED 160 460 3 100 4 62 810 660 1 400 520 700 170
5TBNO 250-24 / ED 250 650 4 200 4 65 990 680 1 410 520 875 190
5TBNO 400-24 / ED 400 930 6 000 4 68 1 090 860 1 450 670 1 220 250
5TBNO 630-24 / ED 630 1 300 8 400 4 70 1 140 930 1 680 670 1 700 370
5TBNO 630-24 / ED 630 1 200 8 700 6 70 1 150 950 1 680 670 1 650 400
5TBNO 800-24 / ED 800 1 400 10 500 6 71 1 400 1 100 1 700 670 2 100 480
5TBNO 1 000-24 / ED 1 000 1 700 13 000 6 73 1 440 1 110 1 715 820 2 365 515
5TBNO 1 250-24 / ED 1 250 2 100 16 000 6 74 1 820 1 160 1 750 820 2 900 650
5TBN 1 600-24 / ED 1 600 2 600 20 000 6 76 2 200 1 300 1 900 820 4 200 1 120
5TBNv 2 000-24 / ED 2 000 3 100 26 000 6 78 1 600 2 100 2 600 1 070 5 400 1 260
5TBN 2 500-24 / ED 2 500 3 500 32 000 6 81 1 600 2 750 2 600 1 070 6 000 1 370

Distribučné transformátory Končar – znížené straty

Trojfázové olejové transformátory – typ: 5TBN / CC – rozmery

Typové označenie Menovitý výkon Straty
naprázdno
Straty
nakrátko
Napätie
nakrátko
Lpa Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)
kVA P0 Pk % dB Dĺžka Šírka Výška Rozchod
kolies
Oleja Celková
5TBNp 50-24 / CC 50 125 1 100 4 47 770 660 1 260 520 95 370
5TBNp 100-24 / CC 100 210 1 750 4 49 860 660 1 350 520 130 550
5TBNp 160-24 / CC 160 300 2 350 4 52 940 715 1 400 520 155 765
5TBNO 250-24 / CC 250 425 3 250 4 55 1 050 750 1 550 520 210 1 000
5TBNO 400-24 / CC 400 610 4 600 4 58 1 145 840 1 590 670 270 1 325
5TBNO 630-24 / CC 630 860 6 500 4 60 1 240 840 1 600 670 335 1 800
5TBNO 630-24 / CC 630 800 6 750 6 60 1 250 850 1 600 670 360 1 730
5TBNO 800-24 / CC 800 930 8 400 6 61 1 340 1 030 1 615 670 450 2 150
5TBNO 1000-24 / CC 1 000 1 100 10 500 6 63 1 650 1 060 1 750 820 860 2 590
5TBNO 1250-24 / CC 1 250 1 350 13 500 6 64 1 700 1 340 1 770 820 670 3 045
5TBNO 1600-24 / CC 1 600 1 700 17 000 6 66 2 100 1 400 1 850 820 870 3 780
5TBNO 2000-24 / CC 2 000 2 100 21 000 6 68 2 200 1 280 2 220 1 070 1 300 5 500
5TBNO 2500-24 / CC 2 500 2 500 26 500 6 71 2 500 1 280 2 300 1 070 1 450 6 500

Distribučné transformátory Končar – viac znížené straty

Trojfázové olejové transformátory – typ: 5TBN / AB – rozmery

Typové označenie Menovitý výkon Straty
naprázdno
Straty
nakrátko
Napätie
nakrátko
Lpa Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)
kVA P0 Pk % dB Dĺžka Šírka Výška Rozchod
kolies
Oleja Celková
5TBNp 50-24 / AB 50 90 875 4 39 920 660 1260 520 110 505
5TBNp 100-24 / AB 100 145 1475 4 41 930 670 1300 520 135 675
5TBNp 160-24 / AB 160 210 2000 4 44 940 730 1405 520 155 760
5TBNO 250-24 / AB 250 300 2750 4 47 1010 740 1500 520 185 935
5TBNO 400-24 / AB 400 430 3850 4 50 1110 830 1590 670 250 1285
5TBNO 630-24 / AB 630 600 5400 4 52 1230 840 1620 670 330 1865
5TBNO 630-24 / AB 630 560 5600 6 52 1390 890 1670 670 415 2050
5TBNO 800-24 / AB 800 650 7000 6 53 1400 980 1710 670 480 2385
5TBNO 1000-24 / AB 1000 770 9000 6 55 1420 1020 1760 820 530 2740
5TBNO 1250-24 / AB 1250 950 11000 6 56 1500 1080 1785 820 590 3040
5TBNO 1600-24 / AB 1600 1200 14000 6 58 2070 1270 1850 820 740 3550
5TBNO 2000-24 / AB 2000 1450 18000 6 60 2330 1280 2200 1070 1180 5500
5TBNO 2500-24 / AB 2500 1750 22000 6 63 2600 1280 2300 1070 1470 7000